Idiot.se – Av idioter, för idioter! » Basejump

Basejump

Basejump från världens näst högsta byggnad.