Idiot.se – Av idioter, för idioter! » Eric Cartman!

Eric Cartman!

För den som ännu inte, trots snön, hittat julkänslan så kommer här Eric Cartmans version av “Oh Holy Night”.