Idiot.se – Av idioter, för idioter! » Flygplanskyrkogård!

Flygplanskyrkogård!

På “Amarc” i Arizona hittar man över 4000 flygplan som inte längre används av armén! För mig som gillar “övergivna” saker är detta riktigt ögongodis! :-)

Flygplan

Flygplan