Idiot.se – Av idioter, för idioter! » Rövraket!

Rövraket!

Att blåsa av en rövraket kan eventuellt vara ett vinnande partytrick! :-)